Cultural Contests

"Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~ Stefan Żeromski

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Ideą, która towarzyszyła nam przy tworzeniu serii Cultural Contests było przede wszystkim poszerzenie wiedzy uczniów o zagadnienia kulturowe związane z krajami anglojęzycznymi, niemieckojęzycznymi oraz hiszpańskojęzycznymi. Jest to także doskonałe wyzwanie intelektualne oraz dodatkowy materiał, który można realizować z nauczycielami w ramach kół zainteresowań.
Seria Cultural Contests pozwala także na odkrycie talentów językowych uczniów, pokazanie ich zaangażowania w zdobywanie wiedzy dodatkowej, a także utrwalanie wiedzy gramatycznej i leksykalnej poznawanych języków.

Satysfakcja

Każde osiągnięcie niesie za sobą radość i chęć podejmowania nowych wyzwań.


Test

Czytelna forma testów Cultural Contests pozwala na jego łatwe rozwiązanie.


Promocja

Uczestnictwo w Cultural Contests to promocja osiągnięć uczniów i szkół.


Sprawdzona wiedza

Wiedza gramatyczna i zagadnienia kulturowe wyselekcjonowane zostały przez nauczycieli języków obcych, lektorów szkół prywatnych oraz metodyków.


Materiały

Wykaz zagadnień oraz pomocne strony internetowe dostępne są pod podanym niżej linkiem.
Materiały


Nagrody

Piękne dyplomy dla zwyciezców, uczestników oraz organizatorów oraz atrakcyjne nagrody mobilizują do nauki.